AQS Nederland B.V.

Winkelbeoordeling / DC beoordeling

AQS kan voor retailers de kwaliteitstoestand van de AGF-producten in hun distributiecentra (DC’s) en/of hun winkels onafhankelijk en deskundig bepalen.

Distributiecentra

Tijdens – bij voorkeur onaangekondigde bezoekronden – worden de AGF-producten (visueel) beoordeeld en getoetst tegen (aankoop-) specificaties. Bovendien wordt aan elke beoordeling een kwaliteitscijfer toegekend.

De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de DC’s onderling te vergelijken; zijn er onderlinge verschillen m.b.t. de gehanteerde kwaliteit van AGF of de uitvoering van de eigen kwaliteitscontrole.  De gegevens kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van leveranciersbeoordelingen.

De beoordelingsresultaten worden digitaal vastgelegd. Met behulp van een dashboard kunnen opdrachtgevers en gebruikers deze data bewerken t.b.v. analyse om trends en ontwikkelingen op eenvoudige wijze zichtbaar te maken.

Tijdens de DC-bezoeken kan AQS ook aspecten checken die direct of indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit (-stoestand). Te denken valt aan de bewaarcondities ter plekke (temperatuur, luchtvochtigheid, gescheiden opslag van ethyleengevoelige producten, etc.), maar bijvoorbeeld ook opslagtermijnen, doorloopsnelheden en FiFo.

In combinatie met de kwaliteitsbeoordeling kan AQS monsters nemen ten behoeve van laboratoriumonderzoeken of houdbaarheidstesten. 

Winkels

Tijdens (onaangekondigde) bezoeken aan winkels wordt het AGF-winkelschap door een AQS-medewerker beoordeeld. De focus ligt daarbij op de kwaliteitstoestand van de verschillende productgroepen on- en bewerkte groenten en fruit. Elke beoordeling levert ook weer een kwaliteitscijfer op, waarbij dit cijfer gerelateerd is aan het verwachtingspatroon van de consument.

Naast de kwaliteit en versheid van het AGF in het winkelschap, omvat de beoordeling meestal ook de volgende aspecten: presentatie & verzorging, vulgraad, THT-codering en FiFo.  De opslagcondities en de winkelvoorraden zijn bovendien onderdeel van de beoordeling.

De resultaten worden in een rapportage aan de opdrachtgever verstrekt. Ook andere gebruikers, zoals winkel- of versbegeleiders en de winkels zelf, kunnen de rapportages rechtstreeks ontvangen. Met behulp van een dashboard kunnen deze data worden bewerkt t.b.v. analyse, bijvoorbeeld om trends en ontwikkelingen zichtbaar te maken en de winkelperformance onderling te vergelijken.

Ook in winkels kan AQS monsters nemen ten behoeve van laboratoriumonderzoeken of houdbaarheidstesten.

Het anoniem bezoeken van winkels van andere formules, om daar in het AGF-winkelschap waarnemingen te doen, behoort ook tot de mogelijkheden. De gegevens kunnen in een benchmark vergeleken worden met die van de eigen formule.

AQS heeft veel ervaring om medewerkers in de distributiecentra of winkelmedewerkers praktisch te trainen.

Informatie of een offerte aanvragen?

Neem contact op met onze collega’s Harold Willemsen via 06 51297825 of Marcel van de Werken via 06 18478246 of stuur uw aanvraag naar aqs@aqs.nl