AQS Nederland B.V.

Telersbezoeken

Als een teler graag zekerheid wenst of de kwaliteit van zijn product(-en) beantwoordt aan specifieke eisen, bijvoorbeeld die van zijn afnemer, dan kan AQS een kwaliteitsbeoordeling op het teeltbedrijf uitvoeren. Dit kan eenmalig of regulier. Ook bij eventuele conflicten tussen telers en hun afnemers kan AQS als onafhankelijke partij worden gevraagd om een uitspraak te doen.

Naast een individuele teler kunnen ook telersverenigingen gebruik maken van AQS om toezicht te houden op de kwaliteit van de producten van de bij de vereniging aangesloten telers. Op basis van het afgesproken protocol, bezoekt AQS de teeltbedrijven op toerbuurt. Dit zijn meestal onaangekondigde bezoeken waarbij de voor aflevering gereedstaande partijen worden getoetst aan de (klant-) specificaties die van toepassing zijn. Het bijsturen om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren is vaak onderdeel van de opdracht aan AQS. Bij opdrachten van telersverenigingen kan AQS het mandaat worden gegeven om producten/partijen formeel af te keuren indien deze niet voldoen aan specifieke eisen.

Naast een visuele beoordeling van de uit- en inwendige kwaliteit inclusief de aanwezigheid van relevante ziekten en gebreken, kunnen ook andere aspecten, zoals maatsortering, inhoudsgewicht, hardheid, °Brix , palletisering en aanduidingen, tijdens de bezoeken aan de teeltbedrijven worden gecontroleerd.

AQS kan de bedrijfsbezoeken combineren met het nemen van monsters ten behoeve van laboratoriumonderzoek of houdbaarheidstesten.

Alle bevindingen van de beoordelingen op teeltbedrijven worden digitaal geregistreerd en teruggekoppeld in een rapportage aan de teler en de telersvereniging. Middels dashboards zijn deze gegevens ook bruikbaar voor een onderlinge vergelijking en voor trendanalyse.

Voor medewerkers van teeltbedrijven kan AQS praktische trainingen organiseren in het kader van instructie en/of bewustwording.

Voor telersverenigingen met een GMO-erkenning zijn een aantal van de genoemde AQS-activiteiten overigens subsidiabel gebleken. 

Informatie of een offerte aanvragen?

Neem contact op met onze collega’s Harold Willemsen via 06 51297825 of Marcel van de Werken via 06 18478246 of stuur uw aanvraag naar aqs@aqs.nl