AQS Nederland B.V.

Monstername

Om na te gaan of verse groenten en fruit voldoen aan de eisen van voedselveiligheid, worden ze frequent bemonsterd en geanalyseerd. Daarbij gaat het vooral om het controleren op residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook de aanwezigheid van zware metalen, nitraten of microbiologische besmettingen kan worden onderzocht.

Als onafhankelijke inspectie-instelling voert AQS deze bemonsteringen uit. AQS zorgt er tevens voor dat de monsters worden afgeleverd bij gespecialiseerde laboratoria waarmee wordt samengewerkt. De klanten van AQS, o.a. telersverenigingen, afzetorganisaties en handelsbedrijven bepalen zelf door welk laboratorium hun monsters moeten worden geanalyseerd.

Een belangrijke opdrachtgever van AQS is Food Compass. Food Compass heeft een sectorale monitoring voor het AGF-bedrijfsleven opgezet waaraan ruim 350 bedrijven deelnemen. Alle monsters worden door AQS bij de deelnemende bedrijven genomen. Deze monsters worden afgeleverd bij bovengenoemde laboratoria en geanalyseerd. De monsternemers van AQS nemen alle monsters volgens de richtlijn 2002/63/EG.

AQS is voor de monstername, in het kader van de controle op residuen van gewasbeschermingsmiddelen, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (NEN/ISO 17020, RvA nr. I119). Dit betekent dat onafhankelijkheid, deskundigheid en uniformiteit in de uitvoering geborgd zijn bij AQS.

Bedrijven/telersverenigingen kunnen ook AQS inhuren voor monstername.

Informatie, monstername of offerte aanvragen?

Neem contact op met Harold Willemsen via 06 51297825 of stuur uw aanvraag naar aqs@aqs.nl