AQS Nederland B.V.

Kwaliteitsinspecties groenten en fruit

AQS is gespecialiseerd in de uitvoering van kwaliteitsinspecties van verse groenten en fruit, zowel bewerkt (gesneden) als onbewerkt. De kwaliteitsinspecties vinden plaats bij verschillende type opdrachtgevers in de hele AGF-keten en worden op regelmatige of ‘ad-hoc’ basis uitgevoerd door onze onafhankelijke en ervaren gediplomeerde kwaliteitscontroleurs.

Een aantal voorbeelden:
– in opdracht van telersverenigingen beoordeelt AQS op de teeltbedrijven of op de afzetlocaties wekelijks de kwaliteit van producten van alle aangesloten telers;
– in opdracht van handelsbedrijven beoordeelt AQS op verschillende verzendlocaties klantleveringen voordat de verlading plaatsvindt;
– in opdracht van grootwinkelbedrijven worden hun distributiecentra wekelijks bezocht om de kwaliteitstoestand van het AGF-sortiment vast te stellen en daar waar nodig hun eigen kwaliteitscontroleurs bij te sturen.

Inspecties op regelmatige basis:

AQS kan invulling geven aan de kwaliteitsinspecties in het geval van bijvoorbeeld een tijdelijk capaciteitsprobleem bij een bedrijf of de behoefte aan een onafhankelijk oordeel. De kwaliteitscontroleurs van AQS kunnen worden ingezet tijdens inslag, opslag, verpakken of uitslag van groenten en fruit (import en export). De inhoud en frequentie worden in overleg bepaald.  

De kwaliteit van het product kan worden beoordeeld aan de hand van EU normen, UNECE normen of klantspecificaties. De kwaliteitsinspecties door AQS hebben betrekking op de uit- en inwendige productkwaliteit, die meestal visueel wordt vastgesteld. De rijpheidstoestand, de stevigheid, de aard en mate van ziekten en gebreken, de (ver-) kleuring en de presentatie, maar ook een °Brix meting kan daar onderdeel van uitmaken.
Naast de uit- en inwendige productkwaliteit kunnen andere aspecten onderdeel van de kwaliteitsinspectie uitmaken, zoals aanduidingen, verpakking, temperatuur, sortering en inhoudsgewicht. Voor een aantal daarvan worden meet- en weeginstrumenten ingezet.

De kwaliteitsinspecties zijn te combineren met het nemen van monsters voor residu-analyses, microbiologisch onderzoek of anderszins.

De uiteindelijke rapportages, voorzien van beeldmateriaal, worden direct na de inspectie opgeslagen in een database en naar de opdrachtgevers verzonden.

 Eenmalige inspectie:

Wilt u zekerheid over de kwaliteit van een specifieke partij of een (bindende) uitspraak in het geval van een meningsverschil met leverancier of afnemer, dan kunt u AQS vragen om eenmalig een kwaliteitsinspectie uit te voeren. 

AQS heeft uitgebreide, maar vooral ook actuele, kennis van de kwaliteitsaspecten groenten en fruit en is hierdoor in staat een deskundig oordeel te geven over de kwaliteit van verschillende partijen.

Alle relevante bevindingen van de eenmalige inspectie worden door AQS opgenomen in een digitaal expertiserapport en na afloop direct verstrekt aan de opdrachtgever.

Kwaliteitsinspectie(s) aanvragen?

Neem contact op met onze collega’s Harold Willemsen via 06 51297825 of Marcel van de Werken via 06 18478246 of stuur uw aanvraag naar aqs@aqs.nl