De organisatie

AQS Nederland BV, afgekort AQS, is als onafhankelijke inspectie-instelling actief in de Agro-en foodsector.
AQS verleent teelt-, handels- en grootwinkelbedrijven en sorteer- en pakstations een uitgebreid pakket aan diensten. Dit varieert van kwaliteitsbeoordelingen van verse groenten en fruit tot systeembeoordelingen in het kader van kwaliteits- en hygiënezorg. AQS wordt zowel door individuele bedrijven als veilingen en afzetorganisaties ingezet en verzorgt voor een groot deel de sectorale monitoring in de groenten- en fruitbranches. In 2011 is AQS door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de verrichting monstername.

AQS werkt nauw samen met certificeerders ISACert en NSF Certification. Binnen deze werkwijze is AQS flexibel om aan te sluiten op de wensen van de klant.