Een goed opgeleide keurmeester/medewerker kwaliteitszorg G&F werpt zijn vruchten af!

Een deskundige beoordeling van specifieke kwaliteitsproblemen in tuinbouwproducten vraagt om vakmanschap. Als keurmeester of medewerker kwaliteitszorg de juiste argumenten kunnen geven bij de indeling van producten in een bepaalde klasse, schept vertrouwen. Vertrouwen naar de afnemers, maar ook naar de leveranciers toe is belangrijk. Voor AGF bedrijven die staan geregistreerd als “RIK – bedrijf” (RIK=Reglement Interne Kwaliteitscontrole), is het hebben van goed opgeleide kwaliteitscontroleurs een belangrijke voorwaarde.

De basis voor een goede keurmeester of medewerker kwaliteitszorg AGF begint met gevoel voor de sector én voor het product. De daarnaast benodigde kennis kan AQS bieden. AQS beschikt over vakkundige en zeer ervaren docenten, die dagelijks zijn betrokken bij de praktijk. Mede door de betrokkenheid van de AQS docenten bij de AGF-keten (van teler tot retailer) worden de opleidingen als actueel en levendig bestempeld.

Insteek opleiding

Gedurende de opleiding zal veel aandacht worden besteed aan het praktisch keuren van producten, maar ook aan de hoofdlijnen van de teelt. Daarnaast komt de huidige EU-regelgeving aan bod en bijvoorbeeld ook de wijze waarop een steekproef dient te worden genomen. Bedrijfsbezoeken zijn een vast onderdeel bij de meeste modules.

Voor wie is de opleiding?

De opleiding tot keurmeester of medewerker kwaliteitszorg AGF is geschikt voor alle medewerkers die taken hebben op het gebied van kwaliteit en keuren van producten en voor (aankomend) keurmeesters.

Voor de gediplomeerde keurmeester verzorgt AQS ook bijscholingscursussen om de kennis en vaardigheden van de betreffende modules actueel te houden. Om snel thuis te raken in de wereld van de AGF is er voor nieuwe medewerkers een basiscursus productkennis groenten en fruit. Men kan deelnemen aan verschillende productmodules en enkele modules met een meer algemeen karakter.

Modules

Als basis voor de opleiding tot keurmeester of medewerker kwaliteitszorg AGF dienen de zogeheten Algemene (A)- en Productmodules (P), zoals die door het AGF Groothandelsfonds zijn opgesteld. Het verkrijgen van een certificaat en/of diploma vindt plaats volgens het “Reglement voor Toetsing en Afsluiting van het cursusaanbod voor de opleiding MKGF en Keurmeester AGF”. Het reglement is te downloaden via de website van het AGF Groothandelsfonds. Uit het reglement blijkt dat de opleidingen modulegewijs (per cursus) kunnen worden getoetst en afgesloten, waarbij rekening kan worden gehouden met al bestaande ervaring en competenties van medewerkers die deze opleidingen willen gaan volgen (“EVC-procedure”).

Branche erkenning certificaten en diploma's

Belangrijk is dat de certificaten en de diploma’s door de branche worden erkend. Bedrijven, die zijn aangesloten bij het AGF Groothandelsfonds, kunnen voor de opleidingen subsidie aangevragen via de website van het AGF Groothandelsfonds, button “subsidies”.

De beschrijving en de planning van de modules vindt u via de links in de menubalk. Met behulp van het aanmeldingsformulier kunt u zich direct aanmelden voor verschillende modules.

Wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met AQS:
Brigiet van den Boogaard (088 - 30 88 500).