Product modules

Wat komt aan bod bij de modules?

Theoretische kennis

  • Benaming, herkomst, geschiedenis en uiterlijk van de behandelde producten.
  • Productie, handelsstromen en prijsvorming in Nederland en de Europese Unie.
  • Teelt, teeltwijze, rassen, oogst. Handelsnormen met sorterings-, aanduidings- en verpakkingsvoorschriften.
  • Belangrijkste ziekten en gebreken die bij de eindproducten kunnen voorkomen.
  • Optimale bewaarcondities, opslagduur, temperatuur, condities bij gemengde opslag.

Praktische vaardigheden

  • Praktisch keuren aan de hand van monsters of partijen (beoordelen, indelen, controleren en/of corrigeren van de productkwaliteit).
  • Herkennen van rassen, producten, ziekten en gebreken.
  • Administratieve procedures bij de keuring en het afkeuren van partijen.
  • Het toepassen van publiek- en privaatrechtelijke verordeningen en kwaliteits- en sorteringsvoorschriften.
  • Het toepassen van fytosanitaire-, residu-, tolerantie-, verpakkings-, fust-, en aanduidingsvoorschriften en het rapporteren over bedrijfsbezoeken.

Welke product modules kun je volgen?

Voor een totaal overzicht, inclusief de locaties en prijzen voor 2019 klik hier.

Nieuwe indeling productmodules keurmeestercursus

In overleg met de opleiders voor de keurmeestercursus is besloten om de indeling van diverse productmodules te wijzigen. De redenen hiervoor zijn de veranderende eisen van bedrijven in binnen – en buitenland en clustering van producten in de juiste productgroepen. Voornamelijk in de vollegrondsgroenten (modules P5 t/m P8) zijn producten van de ene naar de andere module verplaatst.

Gevolgen diplomalijn

De gewijzigde indeling heeft tot gevolg dat cursisten, die al langere tijd modules volgen, vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde producten, die ze al in de oude productindeling hebben gehad. Een aanvraag tot vrijstelling zal individueel worden beoordeeld. Indien gewenst kan het GF Groothandelsfonds de cursist van advies voorzien.