Aanmeldingsformulier

Download hier het aanmeldingsformulier voor aanmelding van de diverse trainingsmodules van AQS.

Wilt u dit formulier uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende module sturen naar: AQS Nederland BV, t.a.v. B. v.d. Boogaard, Postbus 43133, 2504 AC Den Haag of faxen naar faxnummer: 070- 3088151.

Kort na aanvang van de betreffende module ontvangt u een factuur op het hierboven aangegeven postadres.
Voor de opleidingen kan subsidie worden aangevraagd via de website van het AGF Groothandelsfonds, onder "subsidies".