Albert Heijn residu-protocol

De toeleveranciers van Albert Heijn (AH) hebben te maken met het AH-protocol ter beheersing van mogelijke residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Leveranciers moeten onder meer een online risico-inventarisatie uitvoeren en mogelijke risico's beheersen. Beheersmaatregelen moeten met de telers worden gecommuniceerd.

Het AH-residu-protocol is een add-on module voor GLOBALG.A.P.. Dit wil zeggen dat er een beknopte checklist is opgesteld die tijdens de GLOBALG.A.P. beoordeling door de inspecteur wordt doorgenomen met de teler. Telers die aan AH leveren, kunnen dit bij de afspraak voor de GLOBALG.A.P. beoordeling aangeven. Het inspectie resultaat wordt opgenomen in de GLOBALG.A.P.-database, en wordt na een machtiging toegankelijk voor AH en haar service providers.

Klik hier voor de checklist.

Klik hier voor de AH machtiging.