Productinspecties

AQS is gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen van verse groenten en fruit, zowel bewerkt (gesneden) als onbewerkt.
Daarbij wordt de kwaliteit vastgesteld en/of getoetst aan de gestelde eisen.  Deze eisen kunnen bijvoorbeeld specificaties van afnemers zijn of EU- of UNECE-normen.

De kwaliteitsbeoordelingen door AQS hebben betrekking op de uit- en inwendige productkwaliteit, die meestal visueel wordt vastgesteld. De rijpheidstoestand, de stevigheid, de aard en mate van ziekten en gebreken, de (ver-) kleuring en de presentatie, maar ook zuur- en suikergehalte kunnen daar onderdeel van uitmaken.
Naast de uit- en inwendige productkwaliteit kunnen andere aspecten onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling uitmaken, zoals aanduidingen, verpakking, temperatuur, sortering en inhoudsgewicht. Voor een aantal daarvan worden meet- en weeginstrumenten ingezet.