Monstername

Om na te gaan of verse groenten en fruit voldoen aan de eisen van voedselveiligheid, worden ze frequent bemonsterd en geanalyseerd. Daarbij gaat het vooral om het controleren op residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook de aanwezigheid van zware metalen, nitraten of microbiologische besmettingen kan worden onderzocht.

Als onafhankelijke inspectie-instelling voert AQS deze bemonsteringen uit. AQS zorgt er tevens voor dat de monsters worden afgeleverd bij gespecialiseerde laboratoria waarmee wordt samengewerkt, zoals Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen, Groen Agro Control en AgriQ. De klanten van AQS, o.a. telersverenigingen, afzetorganisaties en handelsbedrijven bepalen zelf door welk laboratorium hun monsters moeten worden geanalyseerd.

Een belangrijke opdrachtgever van AQS is Food Compass, een initiatief van Frugi Venta en het Productschap Tuinbouw. Food Compass heeft een sectorale monitoring voor het AGF-bedrijfsleven opgezet waaraan inmiddels ruim 300 bedrijven deelnemen. Alle monsters, en dat zijn op jaarbasis bijna 2.000 stuks, worden door AQS bij de deelnemende bedrijven genomen. Deze monsters worden afgeleverd bij bovengenoemde laboratoria en geanalyseerd. De monsternemers van AQS nemen alle monsters volgens de richtlijn 2002/63/EG. In 2011 is AQS door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de verrichting monstername (I119).