Hygiënecode

Bedrijven, die verse groenten en fruit sorteren, verpakken, bewerken, verwerken, verhandelen, opslaan en vervoeren, moeten volgens de Warenwet voldoen aan de bepalingen opgenomen in de General Food Law inzake de voedselveiligheid. Er zijn daartoe twee mogelijkheden: het zelf ontwikkelen van een HACCP-systeem of het voldoen aan de ontwikkelde hygiënecode van het Productschap Tuinbouw.

Hygiënecode voor onbewerkte verse groenten en fruit en paddenstoelen

Deze hygiënecode is geschikt voor importeurs, exporteurs, sorteer- en pakstations om op een eenvoudige manier aan de Nederlandse wetgeving te kunnen voldoen op basis van de HACCP-systematiek. De code geeft de producent aanwijzingen bij het hygiënisch produceren van producten in het kader van voedselveiligheid. De gevaren-inventarisatie en het opstellen van beheersmaatregelen en procedures zijn uitgewerkt in de code. Wanneer de procedures worden nageleefd, voldoet u aan de wettelijke voorschriften.

AQS voert beoordelingen uit om vast te stellen of bedrijven aan de bepalingen van de hygiënecode voldoen. Naast proefaudits op verzoek van de bedrijven zelf, kan AQS BV als beoordelende instantie worden ingeschakeld in het kader van certificatie door ISACert,  een geaccrediteerde instelling in de foodsector.

In opdracht van Foodcompass verzorgt AQS de monstername bij aangesloten bedrijven.