GLOBALG.A.P.

Met name in het kader van de borging van de voedselveiligheid vereisen vrijwel alle supermarktketens  GLOBALG.A.P.-certificering. GLOBALG.A.P. is de wereldwijd toegepaste productiestandaard voor de primaire producent.

GLOBALG.A.P. IFA is de standaard voor telers die al hun geteelde producten onder één certificaat willen brengen. Voor de plantaardige productie zijn er 3 varianten, te weten GLOBALG.A.P. groenten en fruit, GLOBALG.A.P. bloemen en planten en  GLOBALG.A.P. combinable crops (akkerbouw gewassen).

Het certificatieschema bevat o.a. eisen ten aanzien van:
• het aantoonbaar maken van juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
• het aantoonbaar maken van juist omgaan met meststoffen
• het aantoonbaar maken van preventief onderhoud en schoonmaak
• bedrijfshygiëne
• het aantoonbaar maken van goede agrarische praktijk

AQS voert inspecties uit op basis van deze schema’s. Vanaf 1 mei 2016 inspecteert AQS op de nieuwe versie GLOBALG.A.P. versie 5. De eisen waaraan de telers moeten voldoen zijn beschikbaar op de website van GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org). Verder willen wij u verwijzen naar de ondersteunende hulpdocumenten die door de teler ingevuld kunnen worden.

Telers kunnen zich bij AQS telefonisch of per mail aanmelden voor GLOBALG.A.P.-certificering. Nadat de door AQS verstrekte registratieformulieren retour zijn ontvangen, zal een audit worden ingepland.  Voorafgaande aan de GLOBALG.A.P.-inspectie moet de teler een checklijst interne audit invullen inclusief een beleidsverklaring voedselveiligheid.

Indien er bij correspondentie wordt verwezen naar de ‘Sublicense and Certification Agreement’, dan is dit document hier na te lezen.