Inleiding systeeminspecties

Telers, handelaren en verwerkers moeten vaak voldoen aan eisen van de klanten. In de eerste plaats zijn die eisen natuurlijk gericht op voedselveiligheid, maar dit kan ook meer toegespitst zijn op onderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord produceren.

De eisen worden vastgelegd in schema’s, regelingen en/of protocollen. AQS voert inspecties uit op basis van dergelijke documenten. Onder systeem inspecties wordt verstaan de inspecties op processen, procedures en werkwijzen etcetera. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen processen in de primare sector, bijvoorbeeld, hoe is de teelt van appelen geregeld, en de werkwijze bij handelaren, verpakkers en/of verwerkers van producten.

Inspectieresultaten kunnen leiden tot de afgifte van een certificaat. AQS werkt voor certificering samen met twee internationaal erkende certificatie instellingen. De keuze is afhankelijk van de wensen van de klant en/of afnemer.