Structureel

Voor diverse klanten wordt door AQS op basis van contractuele afspraken periodiek/regulier kwaliteitsbeoordelingen uitgevoerd. Afgestemd op hun wensen worden afspraken gemaakt over de aard, inhoud en frequentie van de door AQS uit te voeren inspecties. Het ‘inspectieplan’ is maatwerk evenals de rapportage en de begroting van kosten. Op deze wijze kunt ook u uw eigen specifieke wensen en eisen vast laten leggen.

Gebleken is dat er verschillende overwegingen zijn om AQS als onafhankelijke inspectieinstelling in te schakelen. Vrij vertaald: het voorkomen van ‘bedrijfsblindheid’, ‘de vinger aan de pols willen houden’ en ‘de vreemde ogen die dwingen’. 
Het gegeven dat organisaties/bedrijven al meer dan 10 jaar klant zijn bij AQS, onderschrijft enerzijds hun behoefte aan deze externe inbreng en anderzijds hun tevredenheid over het effect daarvan.

Een aantal voorbeelden:
- in opdracht van telersverenigingen beoordeelt AQS op de teeltbedrijven of op de afzetlocaties wekelijks de kwaliteit van producten van alle aangesloten telers;
- in opdracht van handelsbedrijven beoordeelt AQS op verschillende verzendlocaties klantleveringen voordat de verlading plaatsvindt;
- in opdracht van grootwinkelbedrijven worden hun distributiecentra wekelijks bezocht om de kwaliteitstoestand van het AGF-sortiment vast te stellen en daar waar nodig/mogelijk hun eigen kwaliteitscontroleurs bij te sturen of zelfs te corrigeren.

Wilt u weten wat AQS voor u kan betekenen? Klik dan op de contactknop en wij maken vrijblijvend een inspectieplan met kostenbegroting voor u!  

Touch Me+, de telersvereniging van Primula Touch Me telers, werkt samen met AQS aan een uitzonderlijk product van hoge kwaliteit.