Ad hoc

Voor het verkrijgen van zekerheid, of om bij een meningsverschil een (bindende) uitspraak te krijgen, kunt u AQS vragen om een (kwaliteits-)beoordeling uit te voeren.  Dergelijke beoordelingen hebben meestal betrekking op een specifieke partij of zending. 
Alle relevante bevindingen worden door AQS geregistreerd op een inspectieformulier of in een expertiserapport opgenomen en na afloop direct verstrekt aan de opdrachtgever.
Voor deze ‘ad hoc’-opdrachten brengt AQS haar standaard uur- en km-tarieven bij de aanvrager in rekening.