Bijscholing Keurdersteam BFV

maandag 27 mei 2019

Om als Belgische Fruit Veiling in aanmerking te komen voor de verminderde controlefrequentie van de FAVV,  dient de veiling te beschikken over een keurteam met voldoende kennis en ervaring m.b.t. kwaliteitscontroles. Het keurteam dient een door de FAVV erkend opleiding te hebben gevolgd, onder meer m.b.t. de Europese Handelsnormen. AQS heeft in mei 2019 invulling gegeven aan de gevraagde erkende opleiding. De hard-en zachtfruit specialist Mat Kersten van AQS heeft gedurende 4 opeenvolgende donderdagen en vrijdagen de training verzorgd. Volgens de BFV was de training een professionele aanvulling op hun regulier keurdersoverleg.  Lees hier het volledige artikel.

Meer nieuws