AQS Nederland B.V.

Over AQS Nederland BV

Inschrijving
Inschrijving voor de modules kan alleen door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Dit formulier dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende module naar AQS BV verstuurd te zijn. Nadat AQS BV uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging van ontvangst. De uitnodiging, met daarin de aanvangstijden en de gegevens m.b.t. de locatie, ontvangt u ongeveer twee weken voor aanvang van de module.

Annuleren
Als u zich heeft ingeschreven en u wilt annuleren dan kan dat zonder kosten tot 2 maanden voordat de module begint. Bij annulering tussen de 2 maanden en 3 weken voor aanvang wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang wordt 100% van de opleidingskosten berekend. De annuleringsregeling vervalt indien u voor passende vervanging kan zorgen. Wanneer u zonder afmelden niet aan de module deelneemt, wordt het volledige bedrag bij u in rekening gebracht.

Aantal deelnemers
Aan de modules kan een maximaal aantal deelnemers deelnemen. Wanneer de betreffende module vol is krijgt u hiervan tijdig bericht.

Bij een te geringe belangstelling kan AQS besluiten de module niet door te laten gaan. U krijgt hiervan tijdig bericht. U betaalt uiteraard geen annuleringskosten als de module vol is of niet doorgaat.

Betalingswijze
Na aanvang van de module ontvangt u een factuur op het aangegeven postadres. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de cursist(en).

Certificaat/diploma
De uitreiking van een certificaat en/of diploma vindt plaats volgens het “Reglement voor Toetsing en Afsluiting van het cursusaanbod voor de opleiding MKGF en Keurmeester AGF”. Het reglement is te downloaden via de website van het AGF Groothandelsfonds, www.AGFgroothandelsfonds.nl.

Het certificaat en/of diploma ontvangt u op het aangegeven postadres.